Omuz, karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür sanat emekçisinin 2020 yılında başlattığı, devamlılığının hepimizin katkısıyla mümkün olacağı gönüllü bir harekettir. COVID-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında kültür ve sanat alanında dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir kaynak paylaşım ağı olan Omuz, maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle bir araya getirir. Haziran 2020 – Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan 1337 başvuru arasından 404 kişiye, toplamda 404.000 TL kaynak yaratılmıştır. 8.dönem için Destek Al başvuruları 1 Ağustos 2022 – 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilir.

Omuz’da destek alacak kişi sayısı, destek veren kişi sayısına göre belirlenir.

Her dönemde 100 kişiye tek seferlik 1.500 TL destek aktarılması amaçlanır.

Destek veren, bireysel ya da kurumsal (dernek, vakıf, şirket, vs.) olarak, dilediği miktarda maddi destek taahhüdünde bulunabilir. 1.500 TL’lik kaynak paylaşımını arkadaş(lar)ıyla bir araya gelerek de oluşturabilir.

Destek almak isteyen kişi sadece kendi adına başvuru yapabilir. Başka kişi ve kurumlar aracılığıyla gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Destek alacak kişiler, bilgisayar yazılımının rastlantısal seçimi ile belirlenerek destek verecek kişilerle eşleştirilir. Başvuru sırası belirleyici değildir. Başvuruların kapandığı tarihten sonra iki hafta içinde sadece destek alacak kişilere bilgilendirme yapılır.

Destek veren kişilerle, destek alacak kişilerin hesap bilgileri paylaşılarak süreç takip edilir.

Destek veren ve destek alanların kişisel verileri Omuz sistemi içinde korunur. Banka transfer işlemlerinden dolayı tam bir anonimlik mümkün değildir.

Destek alan kişi, Omuz’dan bir yıl içinde en fazla bir kez faydalanabilir.

Omuz’un gönüllü kolaylaştırıcıları 3 aylık periyotlarla değişir.

Omuz, dernek ya da vakıf değildir, kendi adına ödeme kabul etmez, bağış ve yardım toplamaz, komisyon almaz.