Omuz, karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışmaya inanan bir grup kültür sanat emekçisinin 2020 yılında başlattığı, devamlılığının hepimizin katkısıyla mümkün olacağı gönüllü bir harekettir. COVID-19 sürecinde daha da görünür hâle gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında kültür ve sanat alanında dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Görsel sanatlar alanında çalışan ve üretenler arasında bir kaynak paylaşım ağı olan Omuz, maddi destek almak isteyenleri destek sağlamak isteyenlerle biraraya getirir. Bugüne kadar alınan 916 başvuru arasından 212 kişiye kaynak yaratıldı.

Omuz, karşılıklı güven ilişkisi ile neden sorgulamadan kaynak paylaşımı yaratmak için çalışır.

Omuz’a Türkiye’de yaşayan, COVID-19 süreciyle birlikte iş kaybına uğramış görsel sanatlar alanında çalışan, üreten, bağımsız ya da bir kurum yapısı içerisinde olan ve öncelikli olarak barınma, yemek ve sağlık gibi temel ihtiyaçları kesintiye uğramış sanat emekçileri destek almak üzere başvurabilir.

Başvuru dönemleri belirli aralıklarla açılır. Omuz web sitesi ve sosyal medya kanallarında duyurulur.

Destek alacak kişi sayısı, destek veren kişi sayısına göre belirlenir.

Her dönemde 100 kişiye tek seferlik 1.000 TL destek aktarılması amaçlanır.

6. dönem için Destek Al başvuruları 1 Aralık 2021  – 1  Ocak 2022 tarihleri arasında yapılabilir.

Destek veren, bireysel ya da kurumsal (dernek, vakıf, şirket, vs.) olarak, dilediği miktarda maddi destek taahhüdünde bulunabilir.

Destek veren, 1.000 TL’lik kaynak paylaşımını arkadaş(lar)ıyla bir araya gelerek de oluşturabilir.

Başvuruların kapandığı tarihten sonra iki hafta içinde sadece destek alacak kişilere bilgilendirme yapılır.

Destek veren kişilerle, destek alacak kişilerin hesap bilgileri paylaşılarak süreç takip edilir.

Destek almak isteyen kişi sadece kendi adına başvuru yapabilir. Başka kişi ve kurumlar aracılığıyla gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Destek alacak kişiler, bilgisayar yazılımının rastlantısal seçimi ile belirlenerek destek verecek kişilerle eşleştirilir. Başvuru sırası belirleyici değildir.

Destek alacak kişilerin hesap bilgileri, mahremiyeti korumak adına sadece destek veren kişilerle paylaşılır ve süreç takip edilir.

Destek veren ve destek alanların kişisel verileri sistem içinde korunur. Banka transfer işlemlerinden dolayı tam bir anonimlik mümkün değildir.

Destek alan kişi, kaynaktan bir yıl içinde en fazla bir kez faydalanabilir.

Platformun gönüllü kolaylaştırıcıları belirli periyotlarla değişir.

Omuz, dernek ya da vakıf değildir, kendi adına ödeme kabul etmez, bağış ve yardım toplamaz, komisyon almaz.